onsdag 23 oktober 2013

Ny skola och förskola i Högtofta!


Äntligen - ny skola och förskola i Högtofta!

Igår besökte vi Socialdemokrater Högtofta skola tillsammans med samarbetspartierna (V) och (MP), vi presenterade vårt förslag om att renovera skolan och bygga ny förskola.

Det har funnits tveksamheter inför att göra de stora investeringarna som krävs för att upprusta Högtofta skola och förskola till en modern och ändamålsenlig skola. All heder och en stor eloge till föräldrar, barn och skolpersonal som har haft stort tålamod och väntat på besked om sin skola och förskola i Högtofta. 

Nu ser vi att kommande elevunderlag är stabilt och kan därför äntligen ge besked om att vi i vår rödgröna budget föreslår att investera närmare 30 miljoner kronor för Högtofta skola och förskola. Det innebär att det kommer att gå runt 120 barn vid samma skolgård.

När andra kommuner i vårt närområde lägger ner skolor på landsbygden väljer vi att göra omfattande investeringar!

I vår budget för 2014 finns också investeringar för en ny modern NO-institution på Bokelundsskolan, om- och tillbyggnad av Falkviksgården och en stor investering i nya klassrumsinventarier.

Sölvesborg Framåt!Bild lånad från dagens Sydöstran (Foto Gunnel Persson)
Bild lånad från dagens BLT (Foto Lars Ohlsson)