tisdag 8 oktober 2013

Nu blir det ännu trevligare att bo i Sölvesborg

Igår beslutade Kommunfullmäktige i full enighet att bifall en motion som två av våra (S)-ledamöter föreslagit om mer offentlig konst i Sölvesborg.

Ett superbra beslut!

Med mer konst i våra gemensamma vardagsrum blir Sölvesborg ännu trevligare att bo i!
Motionstexten i sin helhet här nedan:


Motion om konstprocent

Konst berör. Konst ger upplevelser. Konst skapar debatt.

Vi behöver mer konst och därför vill vi att kommunfullmäktige i Sölvesborg
uttalar ambitioner som stärker konsten i Sölvesborgs kommun och ger fler
människor möjligheten att ta del av konst.

Vi vill leva i en kommun som ger utrymme åt kreativiteten och som har
ambitionen att göra konsten tillgänglig för många fler. Det förutsätter en
välfungerande treenighet där beståndsdelarna är Betraktaren, Konstnären
och det Offentliga Sölvesborg.

En kommun med aktiva konstnärer är en mer levande kommun. Kreativiteten
i ett samhälle blir större om konstnärer har möjlighet att skapa, om de har
möjlighet att ta plats och verka. Därför har vi ett ansvar att ge
förutsättningar för konstnärer att leva och verka i Sölvesborg.

Konsten måste komma alla människor till del. Därför är offentlig konst så
värdefull. Den finns i vårt gemensamma vardagsrum och det är bra eftersom
konsten gör oss friskare, gladare och rikare i viss mening.

Att skapa dessa möten mellan konstnären och betraktaren kan inte
överlämnas till marknadskrafterna. Marknaden har inte i uppdrag att göra
själen rikare, inget ansvar att berika samtliga invånare, ingen vilja att ge luft
under vingarna åt konstnären.

En väl beprövad metod som får stora effekter är när en del av bygg- eller
renoveringskostnaden används till konstnärlig utsmyckning. En sådan princip
finns inte i Sölvesborg idag. Det borde det göra.

Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

* Att sträva efter att en procent av kostnaden vid större kommunala
nyinvesteringar i fastigheter eller större ombyggnationer avsätts till
offentlig konst

* Att Sölvesborgs kommun uppmanar privata exploatörer i kommunen att
verka efter samma principMarkus Alexandersson (S) och Mats Svensson (S)
Socialdemokraterna