torsdag 31 oktober 2013

Mobiltäckning och Jobbsatsning

Denna förmiddag har jag träffat Sydöstrans Tidningsstiftelse och varit på intressant näringslivslunch där vi bland annat fick höra att Sölvesborg har bättre mobiltäckning än de flesta kommuner i Sverige. Hoppsan. 

Vi du se resultaten av vår Täckningskoll, klicka här!

Nu ska jag träffa Arbetsförmedlingen, Kommunal, Individ- och Familjeomsorgen, Näringslivskontoret, Arbetsmarknadsenheten och Personalkontoret för en gemensam diskussion om hur vi kan bekämpa arbetslösheten.
Pressmeddelande om Mobiltäckningsmätningen:


Resultat från mätning av mobiltäckning med hjälp av sopbilar klar
- bekräftar dålig täckning på sydvästra Listerlandet

För att få svart på vitt om hur det står till med mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun, har kommunen under juli - oktober 2013 låtit ett företag göra en undersökning med hjälp av mätutrustning på de sopbilar som ändå kör runt på vägarna i kommunen. Resultatet har nu kommit och det bekräftar att täckningen är dålig bland annat på sydvästra Listerlandet.

Undersökningen har tittat på mottagen signalstyrka, d.v.s. det man generellt kallar för täckning. Mätningarna är utförda både för 2G (som huvudsakligen berör röstsamtal) och 3G (som huvudsakligen används för datatrafik), och med telefoner av märket Sony Xperia J.

Rapporten visar att mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun i många områden är bra. Telenor och Tele2 är de nät som totalt sett har bäst täckning för 2G, medan det nät som har bäst täckning för 3G är Tre, följda av Telenor.

Men mätningen ger också en tydlig indikation på att det finns geografiska områden där täckningen är undermålig. Det handlar bland annat om de sydvästra delarna av Listerlandet, så som Grönslätt, Torsö och Sandviken.

Även om en rad faktorer utöver täckning påverkar kvalitet på samtal och datatrafik via mobiltelefoner, ger mätningen ett bra underlag för i vilka områden förbättringar krävs. 


Vad händer nu?
Mobiltäckning är en oerhört viktig fråga för ortens invånare, för företag och för möjligheterna till utveckling. Dessutom måste kommunens egen personal, så som hemtjänst m.fl., vara nåbara.

Under oktober månad fick Telia bygglov hos Byggnadsnämnden i Sölvesborg för att tillsammans med Tele2 att bygga en ny mobilmast och förbättra täckningen i Sandvikenområdet.

För att utöva ytterligare påtryckningar har Sölvesborgs kommun åter kontaktat alla fyra mobiloperatörer med krav om att de ska förbättra täckningen i kommunen.

Resultatet från mätningarna kommer dessutom att användas vid kommunens kommande telefoniupphandling.


Bilaga 1: Rapport med mätresultat (pdf)

För att titta på mätningsresultatet i Sölvesborgs kommun via kartor, besök Täckningskollen: www.tackningskollen.se/solvesborg  »


För mer information, kontakta:
Kommundirektör Roger Zetterqvist, e-post: roger.zetterqvist@solvesborg.se, telefon: 070-822 71 66
Eller: Kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund, e-post: helene.bjorklund@solvesborg.se,
telefon: 0456-81 61 24