torsdag 10 oktober 2013

Medborgardialog ökar kommunens attraktivitet

Kristianstadsbladet uppmärksammade häromdagen våra ambitioner kring ökad medborgardialog. Ett verkligen intressant område att utveckla. Jag är övertygad om att större inflytande och dialog ökar människors livskvalitet och en kommuns attraktivitet.
Spännande fortsättning följer!