tisdag 8 oktober 2013

Gruppbild i skolan - porträtt hos fotografen

I Sölvesborg har rektorsgruppen tagit ett beslut om att endast fotografering till skolkatalog ska ske genom skolans försorg.

Det tycker jag är bra!

Och flera andra också som har hört av sig. Porträttfotograferingen som har pågått i skolor och förskolor blir dyr för familjerna, och bilderna blir ofta liggande i sin paket.

Inga andra privata näringsidkare, vad jag vet, släpps in på skolorna för att sälja sina produkter.

Tänk er exempelvis ifall en butik fick möjlighet att skicka hem en klädpåse till påseende och det var familjernas ansvar att meddela att man inte vill ha den och därefter kom fakturan.

Skolkatalog och gruppfotografering vill de flesta fortsätta ha och det finns ett intresse även från skola att fortsätta med denna dokumentation. Så den blir kvar i någon form.