onsdag 23 oktober 2013

Framtidsspaning med unga

Idag har ännu en dag rusat förbi.
Den har innehållit flera spännande möten och samtal.

Det blev en förmiddagsfika med Johan Braw, numera VD på Sölvesborgshem men tidigare kanslichef och kommunjurist i Sölvesborgs kommun.

Det känns bra när personer som jag varit med och rekryterat och har stort förtroende för, går vidare till andra positioner där de gör ett bra jobb. Det visar både på att vi som rekryterat haft ett gott omdöme när vi anställde en duktig medarbetare som är attraktiv för andra. Men också att vår organisation låter människor växa och utvecklas och ta nya steg.

Jag har också haft ett mycket bra möte med Göran Svärdh, projektledare för Pågatåg Nordost. Vi är helt överens om att fortsätta söka lösningar för Pågatåg till Sölvesborg och Blekinge. Det var ett möte som gav mig energi och glädje och kanske nya vägar att gå.

Sen var det dags att träffa ledningen för Sölvesborgs Hamn, VD Jan Ohlsson och styrelseordförande Ingolf Stååhl. Vi resonerade bland annat om förlängning av vårt nuvarande arrendeavtal. Och en del annat. Informella möten och samtal är så enormt viktiga. Det skapar förtroende och respekt som är viktigt i de relationer kommunen har med hamnen.

Sist på dagen träffade jag musikklassen på Bokelund årskurs åtta. De hade så mycket energi och så många frågor och synpunkter, trots att det var sent på dagen. Att samtala med ungdomar om nutid och framtid är ett av de viktigaste planeringsinstrumenten för framtidsplanering.