onsdag 16 oktober 2013

Cykelvägar är prioriterat

Idag hade jag ett positivt möte med Trafikverket angående våra prioriteringar när det gäller nya cykelvägar. Vi hade ett mycket bra samtal och för första gången kände jag att det faktiskt öppnades en liten strimma hopp för att vi inom överskådlig tid ska kunna påbörja en cykelväg till Gammalstorp.

Vi pratade också om den stora förväntade utvecklingen i Nogersund och vad det får för påverkan på väg 123 (Mjällby-Tallparken-Nogersund). Trafikverket verkade inte så insatt i de stora etableringarna som ska ske i Nogersund med Blekinge Offshore så det var nödvändig information som de måste börja jobba med omgående.

Dessutom talade vi en del om nya E22 mellan Sölve och Stensnäs och vad som händer med gamla vägen. Det var ett mycket bra och lärorikt samtal för båda parter.

Idag har jag också lyssnat på Länsstyrelsen angående vad det finns för möjligheter att bevara Brödtjuven (kranen) i hamnen.