fredag 4 oktober 2013

218+33 kommuner har tvingats höja skatten

Den här veckan beslutade högermajoriteten i Region Skåne om skattehöjning på 30 öre. Det innebär att samtliga 33 kommuner i Skåne får en skattehöjning på minst 30 öre.

För flera kommuner väntar dessutom ytterligare skattehöjningar. Högerstyrda Kristianstad har exempelvis tagit beslut om 60 öres skattehöjning, vilket innebär att Moderater och Folkpartister i Region Skåne och i Kristianstad kommun har höjt skatten med 90 öre för Kristianstadsbon.

Det är inte alls konstigt och inget jag har några synpunkter på. Det är tufft att sköta en kommun med nya krav från lagstiftaren, ökade krav från invånarna men med mindre pengar hela tiden.

När de statliga jobbskatteavdragen (1, 2 ,3 ,4 och snart 5) haglar från regeringen så har samtidigt invånarna i 218 kommuner fått höjd skatt. Efter årsskiftet kan vi lägga till 33 kommuner i Skåne.Det här blir dubbelfel enligt mig.

Den kommunala inkomstskatten är proportionerlig, det vill säga alla betalar samma skattesats. Medan den statliga inkomstskatten är progressiv, det vill säga procentsatsen ökar med ökande inkomst.

Sammanfattningsvis:
När kommunalskatten höjs så får den med lägst inkomst betala mer för välfärden.
När statliga skatten sänks så får den som tjänar mest behålla mer på banken.

I vår Socialdemokratiska skuggbudget så finns inte det femte jobbskatteavdraget med. Vi tror nämligen inte att de allra rikaste behöver mer pengar på banken just nu. Dessutom säger vi nej till att höja inkomstgränsen för statlig skatt. Enbart dessa två NEJ gör att vi har femton miljarder mer att fördela.

De fördelar vi bland annat till kommuner och landsting.

Vet ni att med vår Socialdemokratiska budget skulle vårt landsting i Blekinge få 32 miljoner mer i statsbidrag. Region Skåne skulle få 264 miljoner mer i kassan.

Det blir lite märkligt när högerpartierna anklagar Socialdemokrater för att vara ett skattehöjarparti. Skillnaden verkar inte alls gå vid hur hög skattenivån ska vara.

Snarare ifall den ska tas ut av kommunerna, vilket högerpartierna verkar förordar, eller staten som vi Socialdemokrater menar är mer solidariskt.