fredag 27 september 2013

Läste jag rätt?

Jag läser i dagens BLT att Jeppe Johnsson (M) uttalat sig om "två miljoner extra till asfalt". Han påstår att Moderaterna föreslagit mer pengar till asfalt och att vi sagt nej till det. Det är fel. De har faktiskt inte drivit frågan om asfalt alls. Men det är bra att vi är överens.

Mer anmärkningsvärt är att artikeln avslutas med att Jeppe Johnsson citeras. "Kostnaden för sjuktalen minskar. Det är ett bra kvitto på att alliansregeringens politik fungerar".

Häpp!
Det där är vi definitivt inte överens om Jeppe Johnsson.

1. AFA-försäkringspengarna som nu återbetalas är inbetalda 2004-2006. Så det har mycket lite med nuvarande högerregering att göra. 2. Människor har blivit utförsäkrade och finansieras nu via bidrag istället. Socialbidrag.