torsdag 26 september 2013

Hälleviksbadet

Idag redovisar lokaltidningarna, helt sanningsenligt, att majoritetspartierna diskuterar att försälja Hälleviksbadet.

Skattebetalarnas kostnad för Hälleviksbadet är drygt två miljoner kronor om året. Arrendatorn betalar till kommunen en årshyra på 130 tusen kronor. Arrendatorn tar hand om intäkter från entré och kiosk samt sköter städning av omklädningsrum. Kommunens vaktmästare står för allt underhåll samt skötsel av grönytor bassänger mm.

Det säger sig själv att en kommersiell aktör inte kan få ekonomi i denna anläggning med allt vad det innebär när nuvarande arrendator inte har ekonomi att betala de 130 tusen kronor som årshyran är.

Därför vill vi nu se över möjligheten till planändring för att en ny ägare så småningom ska kunna uppföra övernattningsstugor som på sikt ger andra ekonomiska möjligheter.

Hälleviksbadet

Jag hoppas att det är möjligt och att det finns flera intressenter att diskutera en framtid för Hälleviksbadet med.