tisdag 25 juni 2013

Sölvesborg fortsatt framåt

Det går bra för Sölvesborgs kommun.

Människor som bor här är lite mer nöjda än genomsnittssvensken.
Det ser vi i våra medborgarundersökningar. 

Man är nöjd med platsen man bor på – och det är väl inte så konstigt med tanke på detta geografiska läge!

Man är också lite mer nöjd med de kommunala verksamheterna vilket är ett gott betyg för våra medarbetare i den kommunala organisationen som dagligen servar invånarna med god service.

Invånarna i Sölvesborg är också ganska nöjda med hur man kan komma till tals och påverka utvecklingen. 

Svenskt Näringsliv lyfter dessutom fram Sölvesborg som en raket när det gäller näringslivsklimat. I deras ranking klättrar Sölvesborg 94 platser och ligger nu i mitten av de 290 kommunerna.

Vi har haft ett högt tempo och varit offensiva de senaste åren.

Så offensiva så att Högeralliansen beskyllt oss (S, V och MP) för att vara slösaktiga och ansvarslösa med ekonomin.

Vi har inte råd – har de sagt, när vi har velat utveckla kommunen med exempelvis nya förskolor.

Därför har de sagt nej till många offensiva satsningar de senaste tio åren, låt mig berätta om några av deras nej:
 • Kulturförskola i Tingshuset
 • Föreningssamordnare som arbetar med funktionshindrades fritid
 • Ny vattenrutchkana på Hälleviksbadet
 • Strandpromenaden – Fyra Årstiders Park
 • Ny förskola – Kanehall
 • Familjepark i Järnvägsparken
 • Fjärrvärmeutbyggnad till Mjällby
 • Centrumutvecklartjänst 
 • Ny förskola och nytt bostadsområde i Mjällby
 • Energirådgivare – statligt finansierad
 • Önskad sysselsättningsgrad för anställda

Vi har inte råd – har de sagt, till de här förslagen som vi ändå har genomfört.

Så… hur har det då blivit med ekonomin?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital, det vill säga hur förmögen kommunen/företaget är.

Om man driver ett företag bör man ha mer än 25% soliditet för att banken ska bevilja nya långfristiga lån. En negativ soliditet innebär att verksamheten är konkursmässig.

En kommun kan inte gå i konkurs, men ett företag som uppvisar negativ soliditet under en längre tid kommer sannolikt begäras i konkurs av fordringsägarna.

Det är alltså mycket allvarligt att ligga på fel sida av strecket, eftersom det visar att man har misskött sin ekonomi och har levt över sina tillgångar.

Vår soliditet i Sölvesborg är 24%
Jämfört med Blekinge som har 5%, eller Sverige som har  2%

Om vi delar upp kommunens egna kapital så har varje invånare i Sölvesborg 30 tkr
Jämfört med blekingarna som har 25 tkr, eller svenskarna som har 29 tkr

Om vi delar upp kommunens lån per invånare så har varje invånare 8 tkr i skuld.
Jämfört med blekingarna som har 22 tkr, eller svenskarna som har 15 tkr.

Sammanfattningsvis,
I Sölvesborg har vi lite mer i eget kapital, lite mindre skuld och är lite mer nöjda än genomsnittssvensken.

Vi Socialdemokrater ska fortsätta vara offensiva och utveckla vår kommun samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin.

Det finns mycket kvar att förbättra och vi ska fortsätta framåt!