torsdag 16 maj 2013

Två bra dagar!

Vi har haft två intressanta och bra dagar med alla förvaltningar och presidier med budgetberedningen.

Vi har en bra ekonomi och bra verksamheter men kanske lite för höga ambitioner och därmed höga kostnader i Sölvesborg. Nu har vi hört alla föredragningarna, nu återstår för oss politiska partier att föreslå ekonomiska budgetramar utifrån detta. Ramarna fastställs av Kommunfullmäktige i juni.

Imorgon är det dags för det första verkställande utskottet med partidistriktet efter distriktskongressen. Det blir kul!