fredag 22 mars 2013

Status i Pågatågsdiskussionen


Väldigt många frågar mig om min syn på diskussionen om Pågatågstrafiken just nu.

Här är fakta om processen med att få halvtimmestrafik från Skåne och in i Blekinge.

Hela Blekinge har i flera år varit överens om att vi ska ha halvtimmestrafik med tåg, när det finns ekonomiska och tekniska möjligheter för det.

Så kom då en möjlighet, ett erbjudande, att Pågatågen kör till Karlshamn, från decemer 2013. Längre än så finns det idag inte tekniska möjligheter att köra. Då blir det ett Öresundståg i timmen och ett Pågatåg i timmen, vilket innebär att vi får halvtimmestrafik från Karlshamn mot Kristianstad.

Pågatågen blir ett komplement till Öresundstågen, framförallt för arbetspendling.

Fem kommuner och ett landsting har varit tydliga med att vi har inte ekonomiska möjligheter att utöka kostnaderna men vi kan omprioritera.

Blekingetrafiken föreslår en hel del spännande nyheter. Bland annat att busstrafiken mellan Karlskrona och Emmaboda ska ersättas med tågtrafik. Den utökade kostnaden för detta är 20 miljoner kronor årligen jämfört med busstrafiken. Av dessa tillskjuter Karlskrona kommun hälften av kostnaderna eftersom de är mest berörda. Resterande 10 miljoner kronor får hela länets skattebetalare (landstinget) finansiera.

Dessutom finns Pågatågstrafiken mellan Kristianstad och Karlshamn med. Den utökade årliga kostnaden för detta är 9 miljoner kronor. Då ingår bussanslutning mellan Olofström och Bromölla. Av dessa tillskjuter hela länets skattebetalare (landstinget) hälften och resterande kostnad finansieras av Olofström, Karlshamn och Sölvesborg.

Nu är förslaget ute på remissrunda, vilket innebär att de fem kommunerna och landstinget ska säga ja eller nej. Sen ska frågan vidare för beslut i regionstyrelsen den 17 april. Svaren ska sammanställas och sammanvägas inför regionstyrelsens beslut. Två kommuner säger nej till Pågatåg just nu, vilket talar för att det inte kommer att genomföras.


Så här har kommunerna/landstinget svarat, ungefär:


Landstinget:
Säger ja men betonar att det som inte kan prioriteras nu kan inte heller prioriteras sen. Det vill säga det blir inte tal om kostnadsökningar de närmaste åren annat än indexuppräkning.


Olofström:
Inriktningen i verksamhetsplanen godkänns under förutsättning att Olofströms kommun får bussanslutning till alla avgångar med Pågatåg


Sölvesborg:
Säger ja till samtlig trafik som är föreslagen och understyker värdet av utökade tågkommunikationer för ökad tillväxt i Blekinge, ökad inflyttning och fler arbetstillfällen. Det är tillfredsställande att utökad tågtrafik har kunnat prioriteras inom överenskommen ekonomisk ram.

Ronneby:
Säger ja till samtlig trafik som är föreslagen.


Karlskrona:
Karlskrona kommun prioriterar bussanslutning till tidigt och sent Öresundståg i Bromölla samt servering på Öresundståget före Pågatåg. Man tycker inte att samtliga kommuner ska behöva vara med och betala för Pågatågstrafik till Blekinge (se ovanstående om Landstingets finansiering) men tycker det är bra att tågtrafiken till Emmaboda blir verklighet och att alla skattebetalare (Landstinget) är med och finansierar den trafiken.

Karlshamn:
Säger nej till Pågatågstrafiken och föreslår bussanslutningar istället. Ekonomiska resurserna bör användas till att bygga ut stadstrafiken i Karlshamn istället.