fredag 8 mars 2013

Snart kör bussarna till Valjeviken igen

Sedan en tid tillbaka slutade Falkviksbussen att köra till Valjeviken. Kommunen kunde inte komma överens med Valjevikens aktivitetscenter om att få använda mark på deras parkeringsplats för att göra en vändplats och  Chaufförerna vägrade att backa bussen bland bilar och människor.

Konsekvensen blev att bussarna slutade köra dit.

Sedan dess har kommunens tekniske chef arbetat aktivt för att hitta en bra lösning på problemet så att resenärerna återigen ska kunna åka till och från Valjeviken.

En skiss på förslaget, med vändplats i bokskogen, är utlämnad till grannarna. Om vi får positiva signaler från närboende så räknar vi med att inom kort ta ett politiskt beslut om att finansiera detta. Kostnaden för denna investering är ca 100 000 kronor.

Vid Valjeviken finns ett stort bostadsområde, en stor arbetsplats, läkarstation, skola och simhall så det är en viktig resandepunkt. Därför känns det bra att vi hittat en lösning på det här problemet så att bussarna kan köra dit igen. Så att vi kan öka andelen som kan och vill välja att resa kollektivt.