onsdag 20 mars 2013

Hur många nyanser har vi i S i Sölvesborg?

Idag presenterade SSU sin rapport "Fyra nyanser av vitt"

Rapporten konstaterar att det inom Socialdemokraterna finns en brist på mångfald.


− "Fyra nyanser av vitt" är ett mycket bra initiativ från de tre författarna. Med rapporten visar de tydligt problembilden, men vi ser också en konkret lösning. Vi måste få in fler unga på valbar plats. En föryngring av socialdemokratin kommer både att leda till en vitalisering av vårt parti och till en ökad mångfald, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU


Det här gav mig anledning att självkritiskt titta på hur våra lokala förhållande i mitt eget parti i Sölvesborg ser ut. Det är viktigt att hela samhället finns representerat i de beslutande församlingarna.

Sölvesborgs kommunfakta har jag hämtat från SCB, siffror gäller 31 december 2011

De lokala S-företrädarnas ålder är hämtat från vår fullmäktigelista år 2011, sedan dess har vi alla blivit något år äldre och två yngre tjejer har flyttat från Sölvesborg. Det är 21 ordinarie och 11 ersättare som ingår i underlaget.

Noteras att det finns fler åldersgrupper i kommunfakta (yngre än 16 eller äldre än 79) som inte finns med här.


Kommunfakta
Kommunsossar

Kvinnor
50%
53%
17 st
Män
50%
47%
15 st
16-44 år
33%
31%
6 kvinnor, 4 män
45-64 år
27%
47%
10 kvinnor, 5 män
65-79 år
18%
22%
1 kvinna, 6 män
Utrikesfödda
10%
3%
1 kvinna
Sammanfattande slutsats då:

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Sölvesborg borde ha fler utlandsfödda för att bättre representera vår befolkning. I övrigt ser det ganska bra ut. Gör man snävare åldersindelning skulle man också se att vi borde vara fler under 35 år.

Den yngsta i fullmäktigegruppen är en man som är 21 år och den äldsta är en 73-årig man.

I ordförandegruppen är vi 7 kvinnor och 6 män, medelåldern är drygt 50 år (för kvinnor 49 och för männen 52). Den yngsta är en man som är 34 år och den äldsta är en man som är 63 år. Ingen är utlandsfödd.