söndag 17 mars 2013

Efter årsmötet

Det var årsmöte och det var tänkt att följas av en fest som av olika skäl flyttades på och därför blev det som så att vi hade årsmöte på en lördagseftermiddag och övergick till kväll.
Förmodligen satt en och annan och tänkte att det är inte så konstigt att de inte hittar nya människor som vill hålla på med detta när vi har möten på lördagskvällen...

Nåja.

Vi lyssnade på Arne Sonesson, som snart är 90 år, som varit kommunalråd och arbetarekommunordförande och haft massor av hemliga överläggningar om en kommunsammanläggning som senare genomfördes.

Det var 75 år sedan han gick med i SSU...

Peter Jeppsson fick nytt förtroende att fortsätta vara ordförande för Socialdemokraterna i Sölvesborg.

Jag hade meddelat i god tid att jag ville lämna uppdragen som vice ordförande och medlemsansvarig i styrelsen. Som ny vice ordförande valdes Ida Bernstein.

Flera nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Den nyvalda styrelsen, ledamöter och ersättare:

Peter Jeppsson, ordförande
Ida Bernstein, vice ordförande

Christopher Ekeneberg, Kassör
Viveka Olofsson, medlemsansvarig samt sekreterare

Ewonne Månsson, facklig ledare
Sara Sakhnini, studieansvarig

Daniel Berg,
Annelie Rosenqvist,
Albin Ottosson,
Christina Hedenram,
Mats Svensson,
Elisabeth Jönsson,
Roine Olsson,
Hillevi Colliander,
Christer Skoog,
Jeanette Svensson,