torsdag 14 mars 2013

Ändå finns det de som tror att politik är tråkigt

På Kommunstyrelsens senaste sammanträde tog vi flera positiva beslut för Sölvesborg.
Jag är så stolt över att få företräda den här offensiva kommunen.

Här följer en punktlista på några av våra beslut:

Förlängning av handelsutvecklartjänsten.
Vi beslöt att förlänga kommunens finansiering av handelsutvecklartjänsten som vi delar med Handelsföreningen och Fastighetsägarföreningen. Det har varit en succé med en handelsutvecklartjänst och resultatet är mer samverkan, positiv anda, många aktiviteter i centrum och det ger effekten att fler vill etablera sig i centrum. Denna månad öppnar tre nya butiker på Södergatan. Hör och häpna! I vår lilla stad. Härligt!


Försäljning av del av fastigheten Zebran
En fastighetsägare vill bygga nya bostäder i centrum, för att öka byggrätten behövs lite större tomt. Kommunen säljer del av tomt för att möjliggöra detta. Självklart ska vi stimulera ökat bostadsbyggande i Sölvesborg så att vi kan bli fler invånare och stärka tillväxten.


Nya detaljplaner
Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att pröva lämpligheten av nytt bostadsområde i Hällevik. Kommunen köpte ett markområde intill skolan. Nu vill vi planlägga området för fler bostäder och skola. Fler vill bo i Hällevik, vi måste möjliggöra.


Sänka ungdomsarbetslösheten
Nu ska ungdomsarbetslösheten ner. Basta. Vi tog beslut om att från en dag till en annan öppna upp för närmare hundra kommunala praktikplatser. Det ger flera positiva effeker; unga människor får möjlighet att prova på olika jobb för att prova på och kanske motivera sig för utbildning, det ger betyg och en referens i CV som gör det enklare att få ett jobb, det kan förhoppningsvis leda till att arbetsgivaren vill anställa den unge, det ger arbetskamrater och en social samhörighet mm. Nu hoppas jag att vi tillsammans med det privata näringslivet i Sölvesborg ska hjälpas åt att nolla ungdomsarbetslösheten i vår kommun!


Yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan 
Blekingetrafiken har skickat förslag till verksamhetsplan på remiss, i Sölvesborg har vi endast positiva ord att svara. En tillväxtskapande verksamhetsplan som ryms inom budget. Vad mer kan man önska? Halvtimmestrafik med tåg från Karlshamn till Kristianstad finns med, och är finansierat. Det är oerhört glädjande, framförallt för västra Blekinge men det gynnar hela Blekinges tillväxt.

Vill man läsa mer om hur regionaltågen påverkar tillväxten och inflyttningen finns det en utmärkt rapport (det finns flera) här är en sammanfattning: Regionaltågens betydelse för tillväxten


Markköp i Sölve
Vi köper ytterligare ca 35000 kvm mark i Sölve för att etablera ett nytt företagsområde. Vi vill växa som kommun, då måste vi också bereda fler företag möjlighet att etablera sig i Sölvesborg.


Årsredovisning
Kommunen gör ett stark ekonomiskt resultat för 2012. Det kommer att bli nödvändigt med höga positiva resultat de närmaste åren för att vi ska kunna fortsätta investera offensivt och strategiskt.


Ny kommunjurist
Nu anställer vi en ny kommunjurist och kanslichef. Jesper Jacobsson heter han, är 35 år och boende i Lund. Han ger ett mycket bra intryck som begåvad, ödmjuk och modern. Det ska bli skönt att få en kommunjurist på plats igen och roligt med en ny medarbetare.

Upphandling av kommunens servicearbeten
Vi har upphandlat en mängd olika företag som ska utföra olika arbeten åt kommunen. Det är högsta kvalitet och lägsta pris som gäller, lokala företag har ingen fördel (det är förbjudet). Glädjande nog har ett flertal lokala små företag lämnat in anbud och också vunnit dem. Det är så roligt!

För en tid sedan hade vi ett seminarium om upphandling där vi bjöd in de lokala företagen för att de skulle bli bättre på lämna anbud. Det har uppenbart givit resultat. Grattis till oss alla!


Allt detta (och mycket mer) på ett och samma beslutssammanträde. Ändå finns det de som tror att politik är tråkigt...