torsdag 28 februari 2013

Välkommen investering i Blekinge

Idag har vi haft näringslivslunch på Altona och det var fullsatt av företagare som ville lyssna på Anders Nilsson som berättar senaste nytt om Blekinge offshore. Det havsbaserade vindkraftsprojektet i Hanöbukten.

Den 7 februari redovisade Mark och miljödomstolen sitt yttrande som sammanfattningsvis gick ut på att rekommendera regeringen att fatta beslut om att prioritera vindkraftsetableringen i Hanöbukten.

Nu väntar vi alla på ett regeringsbeslut!

Sammantaget handlar det om en investering i Blekinge på 50 miljarder kronor.
Är du med?

50 miljarder kronor.

Det har aldrig någonsin investerats så mycket i infrastruktur i Blekinge, kanske inte ens i Sverige?

Som exempel kan nämnas att etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MARK IV i Lund, är en total investering på ca 14-15 miljarder kronor.

Öresundsbron kostade ca 20 miljarder kronor.

Nu vill svensk basindustri vara med och delfinansiera en infrastruktur i Blekinge som totalt uppgår till ca 50 miljarder kronor. Och självklart vill vårt näringsliv vara med för att hitta affärsmöjligheter i detta.

Det här kan skapa den tillväxt och de arbetstillfällen som vi behöver i vår region.

Nu ska jag göra något annat spännande, jag ska till Elisabet Svensson, och hitta något fint.

Därefter ska jag diskutera samhällsfrågor med nya sossar. Det blir en stimulerande kväll!