lördag 23 februari 2013

Sölvesborg är en tillväxtkommun

Samtidigt som många mindre kommuner brottas med minskad befolkning och svag framtidstro kan vi konstatera att Sölvesborg är en tillväxtkommun!

Nya bostäder och förbättrade kommunikationer kommer att öka Sölvesborgs attraktionskraft ytterligare och därigenom också skapa nya arbetstillfällen i kommunen.


På kort tid har det presenteras nya bostadsområden med konkreta byggplaner som innebär 1000 nya bostäder de närmaste åren. Det är bland annat Solixx planritning för innerhamnen, Sölvedals detaljplan för bostadsområde i Siretorp och den fortsatta utvecklingen i Ljungaviken. Utöver detta finns flera mindre bostadsområden runt om i kommunen.


Svenskt Näringsliv presenterade nyligen en jämförelse av företagsamhet i kommunerna.Sölvesborg har Blekinges mest företagsamma befolkning, av vår arbetsföra befolkning ansvarar 12% för ett företag. Mer än var tionde invånare är alltså egen företagare. Sölvesborg är också den enda kommunen i länet som ökar tillväxten av nya företag.