fredag 22 februari 2013

Solidaritetsbonus

Idag kom Stefan Löfven med ett förslag inför partikongressen om att införa en Solidaritetsbonus för de kommuner som har avtal med migrationsverket om att ta emot flyktingar.

Det är ett mycket bra förslag  tycker jag.

Det är Sverige som land som tar emot flyktingar, antalet beslutas av riksdag och regering, och då bör också alla kommuner ta gemensamt ansvar för mottagande och integration.

Förslaget innebär att kommuner som idag inte tar emot flyktingar tvingas betala in i ett system där kommuner som har avtal får en solidarietsbonus.

Sölvesborg har avtal med migrationsverket om att ta emot 30 flyktingar om året, de senaste fem åren har det dock endast kommit hit mellan 6-10 om året.

Solidaritetsbonusen ska enligt förslaget införas i avvaktan på ett nytt system för flyktingmottagande som tydliggör statens och kommunernas ansvar.