onsdag 16 januari 2013

Trygg i Blekinge


När jag hör att invånare i Sölvesborg är oroliga för att utsättas för brott brukar jag tänka; om man inte kan känna sig trygg i Sölvesborg, var ska man då känna sig trygg.

Nu visar också Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning att Blekinge är den tryggaste platsen att vistas på i Sverige. Risen att utsättas för brott är här i Blekinge lägst i hela landet. 

Det känns mycket bra. 

Idag har jag blivit intervjuad av Sisuradio (finskspråkig SR) om varför Sölvesborg ökar sitt invånarantal som enda kommun i Blekinge, och varför huspriserna ökar i Blekinge när de minskar i omkringliggande regioner.

Fler och fler upptäcker att vi har fantastiska livsmiljöer i Blekinge, kusten, havet, bokskogen. Dessutom är bostadspriserna låga om man jämför med Öresundsregionen. Vi har bra pendlingsmöjligheter med närhet till allt vi behöver av puls och nöjesutbud. 

Och idag har vi fått veta att det är här man kan känna sig tryggast. Kanske ökar huspriserna ytterligare nu då. Bäst att skynda er, ni som planerar flytta hit.