måndag 21 januari 2013

Engagerade chefer

Idag har jag besökt Mjällby förskolor tillsammans med förskolechefen Åsa Gerthsson Nilsson. Det har varit en inspirerande och lärorik eftermiddag, besöken i kommunens olika verksamheter ger mig fördjupad insikt varje gång. Det är så otroligt lärorikt att träffa personal och chefer i deras arbetsmiljö!

Åsa är en mycket engagerad person som jag ville prata mer med. Med stor kunskap och ett härligt engagemang lotsade hon mig genom de fyra avdelningar som nu finns i Mjällby. Eftersom bygget av en ny förskola redan är igång så är det inte nuvarande lokaler som prioriteras när det gäller investeringar. Men trots att det finns en hel del utmaningar såg Åsa möjligheter i allt. En inspirerande och engagerad chef.

Många gånger ifrågasätts antalet chefer i en organisation och det finns ett tryck på att det kan sparas i chefsleden.

Jag skulle tvärtom vilja påstå att engagerade, kompetenta och duktiga chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska bedrivas med hög kvalitet och service.