tisdag 20 november 2012

Vi är överens om budget 2013

Igår hade vi budgetfullmäktige i Sölvesborg.

Precis som flera gånger tidigare hade Alliansen inget eget budgetförslag, de röstade på vårt. Det tycker jag är bra. Det visar att vi har väl genomarbetet och bra budgetförslag.

Och det är också ett resultat av ett gott samarbete i de kommunala nämnderna. Vi diskuterar, kompromissar och omprövar för att få så stor enighet som är möjligt. Det tror jag nämligen är ett framgångsrecept.

Så istället för att kritisera högeralliansen så säger jag Tack för bra samverkan! Jag vill också framföra en eloge till nämndernas presidium som är kompromissvilliga, pragmatiska och konstruktiva.

Och framförallt vill jag faktiskt rikta ett stort och uppriktigt tack till alla duktiga chefer i vår kommun. De är lojala och konstruktiva, trots att budgetutrymmet sällan blir det man önskar. Det finns en stor följsamhet i vår organisation och det är jag mycket tacksam för!

Idag har jag två intressanta företagsbesök i agendan, men först styrgruppsmöte för värdegrundsprojektet som kommunen deltar i. Ikväll återkommer jag nog med reflektioner efter gårdagens budgetmöte.