onsdag 14 november 2012

Tusentals nya jobb?

Idag inleds huvudförhandling angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd för vindkraftspark i Hanöbukten.

En investering som fullt genomförd beräknas uppgå till 50 miljarder kronor och som kan sysselsätta tusentals personer. Finns det någon enskild investering i Blekinge som kan jämföras med detta?

Det här blir en avgörande fråga för fler arbetstillfällen, men också för att ytterligare positionera Blekinge som besöksmål. Ytterst visar det, naturligtvis, på att vi menar allvar med miljömålen.