torsdag 22 november 2012

Snabba kast

Som kommunalråd får man vara med om många olika aktiviteter, diskussioner och skeenden. Mest positivt. Men det är snabba kast från det ena till det andra och det gäller att ha en god organisationsförmåga för att få allting att gå ihop.

Igår ägnade jag kvällen tillsammans med övriga kommunalråd i länet samt Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Blekinge och företrädare för Blekinges näringsliv. Vi diskuterade arbetslöshet, utibldningar, arbetsmarknadsåtgärder, turism och mycket annat. När varje part redovisade sina ögonblicksbilder fanns det trots allt mycket framtidstro och optimism. De flesta företag går väldigt bra i Blekinge, när man effektiviserar syns varsel och uppsägningar. Men det betyder inte alltid att det går dåligt. Det finns också ett stort intresse för nyetableringar och det är mycket positivt. Vi diskuterade också en av våra basnäringar, besöksnäringen. Där finns en stor potential för Blekinge att ta ytterligare marknadsandelar.

Idag har jag varit hos Folktandvården och fått veta att jag måste laga några tänder. Jag fick höra att det är mycket svårt att rekrytera tandläkare men att det fanns väldigt många sökande till en ledig tjänst i Sölvesborg, och att detta hade väckt förvåning och uppmärksamhet. Personalen var övertygad om att det beror på att det finns en mycket positiv bild av Sölvesborg och Blekinge. Det var gott att höra.

På förmiddagen blev jag intervjuad av en konsult om projektet Attraktionskraft Blekinge. Det är nyttigt med intervjuer, när man sätter ord på tankar blir man också själv medveten om en hel del som man kanske måste förbättra.

I eftermiddag har vi haft styrgruppsmöte med Attraktionskraft Blekinge, det stora turismprojektet som vi driver via Region Blekinge och som nu är inne på slutspurten. Vad/Hur ska vi göra sen, efter projekttiden? Är den väsentliga frågan just nu.

Nu byter jag snabbt fokus och går över till Pärluggan på Sölvedals förvaltning. Där träffas ikväll stora delar av det lokala näringslivet.

Eller egentligen är det väl samma fokus överallt, vara en god ambassadör för Sölvesborg och Blekinge och få input på vad som behöver göras och informera tillbaka om vad som ständigt görs.