tisdag 20 november 2012

Besöket på Gläntan


Jag besökte Gläntans gruppboende i Mjällby. En mycket engagerad personalgrupp visade runt och berättade om verksamheten, jag fick också fika med av de boende och kika in i hennes rymliga och ljusa lägenhet.

Personalen var engagerade och berättade bland annat om sina arbetstidsscheman, de jobbar efter tvättstugemodellen vilket innebär att man själv väljer vilka dagar och tider man vill arbeta under de närmaste sex veckorna. De var väldigt nöjda och vill inte gå tillbaka till fasta scheman.

En klar förbättring för deras verksamhet är att det nu går buss från Mjällby till centrum och övriga Listerlandet, det gör att de kan vara mer spontana när de vill ge sig iväg. Alla som bor där är annars berättigade till hemtjänst.

Att besöka de kommunala verksamheterna är  nyttigt för mig, det ger mycket att möta personalen på riktigt, att se verksamheterna på plats och få lyssna på deras synpunkter.

Övrig info om Gläntan:

Gläntan är en gruppbostad som ligger ute i Mjällby och byggdes 1995. Gläntan består av sex lägenheter varav en lägenhet är gemensamhetslägenhet. Gläntan har stora välutrustade lägenheter med kök, toalett och uteplats.
Gläntan, Solviken och Bokdungen har stationär bemanning dygnet runt. I boendet ingår omvårdnadsinsatser och kultur- och fritidsaktiviteter. Lägenheterna är handikappanpassade. Gruppboende är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.