fredag 12 oktober 2012

Skatteprognosen försämras

Jag blir så less när skatteprognoser försämras. Idag var det dags igen, vi hade ett svagt resultat från början och därför blir det extra tufft när förutsättningarna försämras.

Vi kommer inte att presentera en budget med ett minusresultat, därför måste vi göra om vårt budgetförslag inför 2013.

Det var egentligen inte det jag tänkte ägna helgen åt - men så lär det bli.