onsdag 24 oktober 2012

Positiv med politiskt samförstånd i Sölvesborg

Igår klubbade vi budget 2013 i Kommunstyrelsen.

Vårt budgetförslag har ett starkt ungdomsfokus och innehåller många nya ambitionsökningar trots att det ekonomiska utrymmet inte ökar i samma takt som ambitionerna. Då måste man göra hårda prioriteringar.

Det har vi gjort. Och det har vi gjort så bra så att Alliansen röstade med vårt (S, V, Mp) budgetförslag igår på Kommunstyrelsen.

Det ser jag som ett bevis för att vi har ett väl genomarbetat budgetförslag och att vi i vår kommun söker samförstånd i bred politisk enighet för Sölvesborgs bästa. Det gynnar skattebetalarna i vår kommun.


Några av våra prioriteringar:

* Nytt Nattis - Förskola på obekväm tid (kvällar, helger, nätter)

* Nytt gruppboende för unga funktionshindrade

* Ny fritidsgård, Allaktivitetshus i samarbete med föreningslivet i Sölvesborg

* Utökad kollektivtrafik

* Fortsatt IT-satsning, bland annat en dator till varje elev på högstadiet

* Fortsatt lokal prioritering av lärarlöner

* Flera rätter att välja på i skola och äldreomsorg

* Fortsatt utveckling och renovering av Asplunds Tingshus

* Nytt Nyföretagarcentrum, kommunal satsning tillsammans med näringslivet på rådgivning