torsdag 25 oktober 2012

Dialogmöte om Sweden Rock Festival

Idag har jag en mycket stimulerande dag framför mig.

Nu på morgonen ska jag få besök av en skolklass från Norje. De har redan skickat en hel del spännande frågor och jag gissar att det blir fler klurigheter när vi möts. Bland annat så undrar de vilken skola som får mest pengar i Sölvesborg. Då kanske jag behöver utveckla att den skola som får minst pengar, har mest pengar per elev. Eller blir det för krångligt?

Efter skolbesöket ska jag passa på att besöka en nyöppnad butik i centrala Sölvesborg och därefter har vi vår uppskattade näringslivslunch.

I eftermiddag kommer regionråd Christina Mattisson hit, då ska vi bland annat prata om turism. Och om Sölvesborg förstås.

Ikväll har vi dialogmöte med Sweden Rock Festival och boende intill festivalområdet.

De allra flesta i vår kommun, även de som bor intill festivalområdet, är positiva till Sweden Rock Festival. Ett antal grannar har dock skriftligen framfört en hel del synpunkter. Synpunkterna kom in försent för att behandlas formellt i remissförfarandet inför fastställande av ny detaljplan. Men jag bestämde mig ändå för att det är bättre att lyssna och försöka rätta till eventuella missförstånd. Ledningen för Sweden Rock ville också bidra till att förbättra för grannarna så vi bestämde oss för att bjuda in de som skickat in synpunkter, samtidigt bjöd vi in ordförande för samfällighetsföreningen i området.

Synpunkterna handlar bland annat om staket, ljudnivåer, vägar, säkerhet mm. Därför är flera inbjudna som är ansvariga för de här frågorna.

Döm om min förvåning när det igår kom ett skriftligt brev där de boende som framförde kritiska synpunkter meddelar att de inte tänker komma på kvällens dialogmöte eftersom ledningen för Sweden Rock också är inbjudna. De skriver också att "ett reellt samråd med oss på ett tidigt stadium hade kunnat lösa våra problem för att på ett rimligt sätt kunna leva med festivalaktiviteterna".

Jag beklagar verkligen denna inställning, ledningen för Sweden Rock är beredda att ta ansvar för eventuella besvär som närboende upplever och är därför viktiga i en diskussion. Dessutom menar jag att detta är ett tidigt samråd för att lösa närboendes problem. Festivalen går av stapeln i juni nästa år, det är oktober nu. Mycket tidigare än så här är svårt att ha ett samråd.

Risken är nu att de som inga synpunkter har kommer till kvällens möte, men de som är kritiska väljer att inte komma. Jag kan bara beklaga den inställningen och betona att avsikten har varit att lyssna och hjälpas åt att skapa så bra förutsättningar som möjligt.