måndag 29 oktober 2012

Apropå skolan


Apropå att skolan ska kompensera för de skillnader som finns i elevernas olika bakgrund. 
Inte cementera dem...