torsdag 6 september 2012

Vinster i välfärden

Jag och många andra Socialdemokrater får i dessa dagar svara på frågan "Ska vinster i välfärden förbjudas?".

Det enkla svaret kunde vara Ja. Och många skulle nöja sig med det. Men frågan är inte så enkel. Hur skapar man ett vinstförbud? Och varför? Vilka verksamheter får gå med vinst och vilka får inte?

Varför får ett HVB-hem gå med vinst, eller taxiföretaget som kör våra yngsta medborgare till skolan, eller de som säljer skolböckerna, men inte personalkooperativet som driver förskola?

Nej tack. Det går helt enkelt inte att utfärda sådana förbud om vi vill ha bra verksamheter. De som vill förbjuda vinster måste egentligen mena att de vill förbjuda privata aktörer. Och det är en helt annan fråga. 

 Dagens Samhälle fördjupar sig i frågan och har frågat flera ledande S-företrädare i kommuner och landsting, däribland mig. Därför vet jag att frågan ställdes seriöst och problematiserades, det var inte enbart en enkel enkätundersökning. 

Det visar sig att de flesta tillfrågade (8 av 10) har svarat likadant, att det är omöjligt att förbjuda vinster.