måndag 24 september 2012

Christopher, Johanna och Daniel är hjärtligt välkomna!

Arbetarekommunens representantskap var välbesökt i lördags när vi träffades på vackra Scala Biografen i Sölvesborg.

Vi pratade om kommunens ekonomi, varje ordförande presenterade hur nämnderna ligger till när det gäller att uppfylla de vallöften som partiet har beslutat om. Det ser bra ut. Och när det gäller budgeten för 2013 så är nämnderna nu klara med vad de ska fylla ramarna med för innehåll. I denna vecka har vi budgetberedning där varje nämnd och verksamhet presenterar sina förslag för Kommunstyrelsen.

Vi gjorde också en hel del fyllnadsval efter de som lämnat sina uppdrag med anledning av studier och flytt mm.

Peter Wald lämnar uppdraget som kassör i Arbetarekommunen efter många trogna år.

Christopher Ekenberg, 28 år, valdes som ny kassör. Valet innebär att Stoffe också får en plats i vårt verkställande utskott och i vår styrelse. Jag hoppas att han kommer att tillföra mycket ny energi. Han har lång föreningserfarenhet från bland annat Mjällby AIF som jag också hoppas blir en fördel.


Elisabeth Jönsson valdes som ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. Lisa är ersättare idag och det känns tryggt att hon går upp och blir ordinarie, samtidigt är det väldigt kul att det ger möjlighet för två nya engagerade personer att bli ersättare i Kommunstyrelsen.

Johanna Beijer, 35 år, Gammalstorp och Daniel Berg, 38 år från Norje valdes som nya ersättare i Kommunstyrelsen.

Vi förtroendevalda ska företräda hela vår kommun och därför känns det bra att få in nya företrädare för Norje och Gammalstorp.
Övriga val som gjordes: Ledamot i Personalutskottet, (fyllnadsval efter att Ella Ekenberg lämnat)

Alve Ohlsson valdes till ordinarie, han är ersättare idag, Vi kommer att komplettera med en ersättare på måndag.Ersättare i gymnasienämnden, (fyllnadsval efter att Tobias Björklund lämnat)

Leif Nilsson valdes


Nämndemän i Blekinge tingsrätt (fyllnadsval efter att Tobias Björklund och Therese Rosenqvist lämnat)

Ole Sunnefjell, 62 år och Sara Sahknini, 22 år valdes.


Trafiknämnden i Region Blekinge (fyllnadsval efter Therese Rosenqvist)

Viveka Olofsson valdes