måndag 20 augusti 2012

Skolstart och utökad busstrafik

Idag är det skolstart i Sölvesborg. Vilket innebar att jag följde min åttaåring till skolan idag, han börjar tvåan och då byter man från gula huset till röda huset med nytt klassrum och nytt fritids. Det är stort. Men mest för alla som börjar förskoleklass och börjar skolan för första gången.

Nu har jag avverkat morgonmöte med kommundirektör och näringslivschef. Vi avslutade mötet med orden "Det blir en spännande höst".

Idag ska jag och arbetarekommunens ordförande Peter Jeppsson ha planeringsdag i hans stuga i Hällevik.

Vi tar bussen dit kl 11.11 från Sölvesborgs resecentrum

Vi Socialdemokrater lovade i valrörelsen att utöka kollektivtrafiken i Sölvesborg. Det gör vi nu successivt. Den senaste utökningen innebär fler avgångar med Falkviksbussen samt fler och enklare resor till Listerlandet.

Kostnadsökningen för ovanstående utökning av kollektivtrafik är 2 Miljoner kronor varavkommunen betalar 1.2 miljoner och Landstinget står för 800 tusen kronor

Förändringarna sammanfattar jag här:


· Två nya turer med linje 350 Pukavik – Sölvesborg för att underlätta arbetspendling. Linjens samtliga turer anpassas till Öresundstågens avgångstider från Sölvesborg. I Pukavik ansluter linje 350 nu även till linje 600 mot Olofström och Karlshamn vilket ger resmöjlighet till Olofström och bättre turutbud mot Karlshamn.

· Linje 413 Falkvik – Centrum. Försök inleddes i augusti 2010 med först fem sedan sex turer per dag. Synpunkter från resenärer och Blekingetrafiken har utvecklat trafiken och antalet resenärer är relativt gott, i medel sex per tur. Från och med nu blir linjen bastrafik. Antalet turer ökas från 6 per dag till 17 turer per vardag vilket innebär timmestrafik vardagar mellan 05.30 – 21.00. Lördag-söndag är det varannan timme. Avgångarna är anpassade till Öresundstågens avgångstider.

· Linje 414 Centrum – Tredenborg. Sedan sommaren 2011 körs ”badbuss” med tre dubbelturer per vardag. Koppling till Öresundstågen och övriga busslinjer finns. Resandeutvecklingen är starkt beroende av väder samt beläggningen på campingen i Tredenborg.

· Linje 432 får enhetlig sträckning mot tidigare fyra olika vilket förenklar för resenärerna. Alla turer får samma sträckning. Krokås/Hörvik – Nogersund/Mjällby – Ljungaviken – Sölvesborg. Fysiskt är det samma buss som kör 432 och 413 varför det blir ett optimalt utnyttjande. Turtätheten är timmestrafik vardagar mellan 06.00 – 21.30. Avgångarna anpassas nu till Öresundstågens avgångstider. Att busstrafiken går längs Ljungaviksvägen istället för Siretropsvägen ger positiva effekter för trafiksäkerhet och miljö på Siretorpsvägen.