torsdag 23 augusti 2012

Konstaterande

Långa sena kvällsmöten kombinerat med tidiga morgonmöte ger korta nätter.