torsdag 14 juni 2012

Tuffa tider

Det är långa arbetsdagar med många möten på olika platser, dessutom många mail och skrivelser att besvara.

Allting ska göras och stämmas av "innan semestern". Det är väl så för de flesta vid den här tiden. Den är väldigt arbetsintensiv. Det känns just nu - men jag vet att inom några veckor går tempot ned och håller sig i schack fram till i augusti. Jag har inget emot att arbeta intensivt, men inte heller att det blir lite kortare dagar på kontoret och längre kvällar på altanen.

I tisdags på Kommunstyrelsen ställde vi oss positiva till en kommunalisering av hemsjukvården. Det är andra gången vi gör det, förra gången gick det inte att genomföra eftersom vi inte kunde hitta samförstånd mellan samtliga kommuner i Blekinge. Nu hoppas vi på enighet! I Sölvesborg kommer det upp till Kommunfullmäktige till beslut den 25 juni. Då har övriga kommuner redan haft sina fullmäktigemöten och jag hoppas att vi då fortfarande är överens!

Vi föreslog också ekonomiska ramar för 2013.

Det har varit en tuff process fram till kommunstyrelsen. Alla nämnder fick i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att de inte får utökade ekonomiska ramar. Det gjorde de.

Det blir trots allt en viss utökning men inte i den omfattning så att alla verksamheter kan fortsätta precis som nu och samtidigt utöka med ambitionsökningar och nya krav.

Nu påbörjas alltså arbetet med att prioritera inom sina ekonomiska ramar. Vad ska vara kvar? Vad ska läggas till? Vad ska bort? Det kan vara en ganska smärtsam och uppslitande process.

Samtidigt fick kommundirektören i uppdrag att redovisa organisationsförändringar i adminstration och ledning som leder till kostnadsminskningar.

Detta skapar förstås oro i organisationen och eventuella förändringar kommer sannolikt att leda till förändrade och sänkta ambitioner. Detta blir ett ämne att återkomma till.

Det räcker dock att goggla "utredningsuppdrag" "kostnadsminskningar" för att inse att vi är långt ifrån ensamma om att tvingas minska våra kostnader.

Offentlig konsumtion har i hög utsträckning flyttats till privat konsumtion och då tvingas samhället att ytterligare prioritera sina resurser.

Mycket glädjande är i alla fall att mina partivänner tillsammans med V och MP i finansutskottet lyckades få igenom förslaget om att genomföra förändringar i skatteutjämningssystemet. Nu kan väl inte Reinfeldt säga nej till att lägga en proposition om detta.

Glädjande är också att vi i år får tillbaka försäkringspengar från AFA. Vilket stärker vårt resultat för 2012.