torsdag 14 juni 2012

Positiv inställning till Pågatåg

Igår hade vi sammanträde med regionstyrelsen, vi diskuterade bland annat Trafikförsörjningsprogram.

Naturligtvis diskuterade vi då också Pågatågstrafik till Blekinge. Glädjande nog finns det en positiv inställning till ökad tågtrafik, det finns också en samstämmighet kring att ökad tågtrafik kan leda till ökad tillväxt i Blekinge. Nu ska det tas fram ordentliga ekonomiska underlag med alternativ och konskevensbeskrivningar tillsammans med Skånetrafiken innan vi kan fatta beslut.

Frågan om Pågatåg till Blekinge tuffar på!