tisdag 12 juni 2012

Mötesdag

Det har varit en dag med idel möten. Näringslivsutskott, Arbetsutskott, Kommunföretag och Kommunstyrelsen.

Och så insprängt där i mitten ett positivt företagsbesök! Ett företag som vågar göra det oväntade och efterlängtade, som vågar investera och anställa och som förhoppningsvis blir belönade för det. Det var ett positivt inslag i mötesdagen.

Vi har idag bland annat hanterat stora frågor som ekonomiska ramar för 2013, kommunalisering av hemsjukvården och en del fastighetsköp.

Men den stora frågan för dagen har varit att Mats Johansson (S) nu meddelat att han lämnar sitt uppdrag som regionstyrelsens ordförande för att bli klubbchef i KHK. Grattis till Mats!

Nu påbörjas processen för att hitta en efterträdare till Mats.