torsdag 3 maj 2012

Tuffa tider

Jag läser i lokalbladen att Karlskrona kommun varslar 80 pedagoger och barnskötare. Jag tror dessvärre vi kommer att få se mer av samma medicin i de flesta kommuner. Nästa vecka påbörjar vi rambudgetberedningen i Sölvesborg.

Alla nämnder och förvaltningar har fått i uppdrag att redovisa konsekvenser av oförändrade budgetramar. Det vill säga, vad händer om ni inte får mer pengar än vad ni har idag samtidigt som kostnaderna ökar. Självklart kommer det att få konsekvenser i verksamheterna. Det är vi beslutsfattare som ska prioritera hur och vilka eventuella neddragningar som ska göras.

Det är tuffa tider för Sveriges kommuner.

Ungefär 80% av Sveriges befolkning har fått stärkt privatekonomi, de som har jobb och är friska.

Men eftersom skatterna har sänkts och statens intäkter därmed minskat så har man flyttat offentlig konsumtion till privat konsumtion.

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) behöver kommunerna höja skatten med ca 13 kronor framöver, om vi ska behålla samma ambitioner som vi har idag. Det är tuffa utmaningar vi har framför oss!