onsdag 9 maj 2012

Nu blir det åka av!


Igår antog arbetsutskottet entreprenör för Skateboardparken i Sölvesborg. Priset är 1 700 000 kronor (1,7 MSEK). Vilket nästan helt och hållet finansieras av Sölvesborg-Mjällby Sparbank. För att utvärdera anbuden har vi haft hjälp av aktiva skateboardåkare, det är bra.
I augusti 2012 ska den vara klar!

Vi antog också entreprenör för Ljungavikens park för en kostnad av 1 790 000 kronor.


Dessutom beslutade vi att 100% - det vill säga allt, kaffe som Sölvesborgs kommun fortsättningsvis köper in ska vara ekologiskt. Nu äntligen börjar vi agera som en aktiv konsument. Förhoppningsvis vill övriga blekingekommuner på sikt ha samma ambitionsnivå som Sölvesborg så att vi kan fortsätta göra gemensamma upphandlingar. Annars kommer vi möjligen att göra egna livsmedelsupphandlingar så att våra politiska ambitioner styr förfrågningsunderlagen.