tisdag 8 maj 2012

Kommunfullmäktige


Det blev ett kort kommunfullmäktige igår, någon sa att det berodde på att MAIF spelar match mot GAIS. Men det var också så att ärendelistan inte var så politiskt spännande att diskutera.

Jag hade fått en interpellation och en enkel fråga, jag redovisar båda här:


Interpellation från Ulf Svensson (C) gällande om Sölvesborgs kommun kan kontakta Trafikverket för att påpeka behovet av underhåll på Västra Mjällbyvägens Gång och Cykelväg.Svar på interpellation angående GC-väg utmed VästraMjällbyvägen

UlfSvensson (C) har i interpellation ställt frågan om Sölvesborgs kommun kontaktarTrafikverket angående standarden på Västra Mjällbyvägens gång- och cykelbanor.

Tekniska avdelningen har två gånger per årdialogmöte med Trafikverket, Region Blekinge och Blekingetrafiken där infrastruktur och trafikfrågor diskuteras och däremellan informella kontaktermed Trafikverket.


Bland annat diskuteras objekten i länsplanen för perioden fram till år 2021. Till länsplanen lämnade kommunen år 2009 förslag på prioriteringsordning främst utifrån behovet av säkra skolvägar.


I Sölvesborgs kommun har nyligen GC-väg Hörvik–Krokås genomförts och GC-väg Sandviken kommer att påbörjas under senare delen av 2012. Efter dessa två objekt är GC-vägar vid länsvägarna 514/515/516/552 (552 är V Mjällbyvägen) upptagna för åtgärd. Enligt TrV kommerdock inga fler projekt att påbörjas i Sölvesborg förrän mot slutet av planperioden (2018-2021), eftersom andra objekt i länet nu står på tur.


Sölvesborgs kommun har påpekat behovet av säkra skolvägar i Mjällby. TrV har öppnat en möjlighet att etappindela utbyggnadenoch därmed kunna tidigarelägga ex åtgärder utmed V Mjällbyvägen.


Denna dialog fortsätter under 2012. När det gäller GC -vägar är kommunen tvungen att medfinansiera med 50 % varför det får hanteras i budgetarbetet.


2009 gjordes en kostnadsbedömning för GC-vägar vid länsvägarna 514/515/516/552 på totalt 5-8 MSEK, dvs kommunens del blir 2,5-4 MSEK.Enkel fråga från Bo Sandqvist (MP) - kommer Sölvesborgs kommun att överklaga Länsstyrelsens beslut att inte medge utgrävningstillstånd i Järnvägsparken?


Svar: Ja, det är redan gjort!