torsdag 19 maj 2011

Gubbarna är utbytta!

Här på våning ett i Stadshuset, i kommunledningsförvaltningens korridor, har det i alla år hängt åtskilliga "viktiga gubbar" på väggarna.

Inget ont om gubbarna. De har innehaft viktiga positioner och starkt bidragit till kommunens utveckling, på olika sätt.

Viktiga gubbar i oljemålning innanför guldram ger ett tungt och pampigt intryck.

Nu är de utbytta... kom och titta på den tillfälliga utställning som nu lättar upp stämningen lite på våning ett.