torsdag 10 maj 2012

Dag två

Nu fortsätter vi med budgetberedning dag två.

Idag träffar vi bland annat Fritids- och kulturnämnden, Omsorgsnämnden och Räddningstjänsten.

Spännande diskussioner väntar.

Ikväll har vi träff med nyinlyttade.