torsdag 19 april 2012

Ska vi öka vårt Floridaindex i Sölvesborg och Blekinge?

Det har blivit väldigt långa och välfyllda arbetsdagar den senaste tiden. Jag har ett stimulerande uppdrag så dagarna och aktiviteterna ger mig energi.

Men det behövs lite ro också. Så till helgen hoppas jag få rå om min familj och fira mina stora söners steg på sin fortsatta färd. Tobias har kommit in på polishögskolan i Växjö och efter nio månader med tester och intervjuer så var det ett glädjande besked. Fredrik har fast jobb och har köpt sin första lägenhet. Så nu börjar en ny tid för oss alla. Två av "barnen" försvinner nästan samtidigt och så blir det bara tre kvar...

Igår var vi ett antal förtroendevalda, företagare och kommunala chefer som samlades för en framtidsdialog om företagens betydelse i Sölvesborg. Det var Svenskt Näringsliv som var initiativtagare och värd för dialogen.

Vi hade bra diskussioner och en ganska gemensam syn på hur det är och hur det borde bli. Men trots en duktig erfaren moderator så blev vi aldrig sådär konkreta om vad som ska göras och vem som gör vad.

Diskussionerna och samspelet är i alla fall bra, och det framfördes mycket beröm till näringslivskontoret. Korta beslutsvägar, närhet till ledande personer och kommunens investeringar i nya bostadsområden och företagsområden var annat som lyftes fram som positivt.

Mer marknadsföring efterlystes, fler invånare, realistisk sjävbild och bättre samarbete företagare emellan var sådant som betecknades som förbättringsområden.

Personligen tror jag att vi behöver öka vårt Floridaindex.

Och då menar jag inte att vi ska bli ett soligt paradis för rika tanter.

Jag tror att Sölvesborg och Blekinge behöver bli en mer intressant plats för kreativa människor att flytta till. När de kreativa människorna också startar nya företag här så ökar tillväxten.

Enligt Richard Florida behöver vi då bli mer öppna och toleranta mot exempelvis homosexuella och utlandsfödda. Mer öppenhet och tolerans. Färre rädslor.

Hur gör vi detta då?

Vi kanske borde bjuda hit Richard Florida för en spännande och intressant diskussion om detta.


"Richard Floridas forskning har utmynnat i teorin om att storstadsområden med hög koncentration av högteknologi, konstnärligt verksamma personer, ett stort inslag homosexuella och en grupp som han beskriver som "high bohemians" står i samband med en hög nivå av ekonomisk utveckling. Florida menar att den kreativa klassen alstrar en öppen och dynamisk miljö, som i sin tur drar till sig fler kreativa personer liksom affärsverksamhet och kapital. Han menar att en stad bättre nyskapar sig genom att vara tilldragande för talanger av hög kvalitet än genom att ensidigt fokusera på infrastrukturprojekt som sportanläggningar, spektakulära byggnader och shoppingcentra.

Han har vidare tänkt ut ett eget rankningssystem som värderar städer eller stadsdelar efter ”bohemindex”, ”gayindex”, ”mångfaldsindex” och liknande kriterier. Florida förespråkar alltså ett öppet samhälle baserat på de tre T:na: Teknologi, Talang och Tolerans."