fredag 27 april 2012

Måste vi ha politiker?

Där pengarna går in...

Så låter rubriken på Sylvia Asklöf Fortells ledare i dagens BLT, jag skulle gärna vilja veta hur hon tänkte sig fortsättningen på meningen.

Syliva ansluter sig till den skara som anser att politiker som demokratiskt valda beslutsfattare är onödigt. Det vore bättre om vi hade ett annat styrelseskick.

På något annat sätt kan jag inte tolka henne när hon ifrågasätter varför beslut inte blir enligt tjänstemännens förslag.

I det här fallet handlar det om utskänkningstillståndet till Sweden Rock Festival under några dagar i juni varje år.

Hon påstår helt felaktigt att alkoholhandläggaren föreslår avslag för öl och vinförsäljning varje år inför festivalen.

Det är inte sant.

Försäljningen av öl, vin och cider sker i särskilda serveringstält med samma regelverk och riktlinjer som för andra.

Skiljelinjen går i hur man tolkar inhägnat serveringsområde. Ifall det är runt hela festivalområdet eller kring de enskilda försäljningsställena.


Tillståndet är allmän handling och fritt fram för Sylvia Asklöf Fortell att begära ut och granska.

Alkoholtillståndet har hanterats likadant varje år sedan Sweden Rock Festival etablerade sig i Sölvesborg och enligt de utvärderingar som berörda myndigheter gör varje år så fungerar det väldigt väl.