måndag 2 april 2012

Kontinuitet och förnyelse

Vid helgens årsmöte valde vi styrelse mm.

Precis som de senaste åren så präglades valen av den tanke som genomsyrar vårt valberedningsarbete - erfarenhet och kontinuitet ska kompletteras med nyfikenhet och föryngring.

Erfarenheten och kontinuiteten är lika viktig för partiet som förnyelse och föryngring. Därför arbetar vi hela tiden med att nya medlemmar ska skolas in och få den erfarenhet som krävs för att företräda Socialdemokratin.

I helgen valdes två nya, nyfikna och pigga tjejer in i Arbetarekommunens styrelse - Grattis till Ida Bernstein och Sara Sakhnini till era nya hedrande uppdrag!