torsdag 24 juni 2010

Bro över Sölvesborgsviken

Det är dagen före midsommar och solen gassar. Jag har just avslutat ett långt samtal med företrädare för Mjällby AIF. Vi diskuterade inte enbart fotboll och arena.

I tisdags tog Kommunstyrelsen ett historiskt beslut och antog ett anbud för att bygga en bro över Sölvesborgsviken.

Det blir ett konsortium bestående av byggföretaget PEAB och lokala företaget Stål- och Rörmontage AB som får totalentreprenad på att bygga bron.

Bron är en bågbro och kommer att byggas i stål. Räcket längs med bron består av trä och stål. Brobanan, där man ska gå och cykla på, byggs av tryckimpregnerat trä. Det kommer att finnas flera bänkar längs bron att sitta och vila på. Dessutom kommer man att kunna ta sig ner till Kaninholmen via en trappa.

Antaget broförslag ska nu skickas till Miljödomstolen för slutlig dom. Det kan ta några månader. Om allt går vägen börjar bron byggas under vintern 2011 och beräknas stå färdig i början av 2012.

Vi fastnade för en bro med bågar som ger mig en förnimmelse av en järnvägsbro. Bågarna blir också ett tydligt Sölvesborgsmärke som återfinns både vid Järnvägsstationen och vid Asplunds Tingshus. Dessutom ger bågarna utrymme för egna associationer, för mig ser det ut som vågor...

Bro över Sölvesborgsviken