måndag 5 mars 2012

Yrkesfiskarnas årsmöte i Nogersund

Yrkesfiskarna höll årsmöte i Nogersund i lördags.

Som vanligt sammanfall deras möte med vårens ankomst och precis som tidigare år är det nya hot som hänger över dem, dessvärre.

Som vanligt var det också fullsatt i Nogersunds hembygdsgård.

Årsmöte

Representanterna från Havs- och Vattenmyndigheten hade en tuff match i att försöka besvara de irriterade frågorna kring ett laxfiskeförbud.

Havs- och Vattenmyndigheten

Landshövding Berit Bylund-Andnor gav sin syn på saken.

Landshövding Bert Bylund-Andnor