fredag 20 januari 2012

Laxfiskestoppet

På måndag kommer Generaldirektören för Havs- och Vattenmyndigheten till Sölvesborg, han är inbjuden för att förklara och diskutera det beslut de tagit om att stoppa allt laxfiske från 2013 och framåt.

Ett beslut som kommer att påverka en hel yrkeskår i Sölvesborg, yrkesfiskarna.

Han ska få träffa de som blir direkt berörda, men också politker och företrädare för näringslivet.

Självklart ska han också få besöka den nya hamnplanen i Nogersund.