fredag 16 december 2011

Havsbaserad vindkraft i Hanöbukten

För några dagar sedan var det en insändare i båda lokaltidningarna med synpunkter och frågor kring den planerade havsbaserade vindkraftsparken i Hanöbukten.

Idag publicerades mitt svar i Sydöstran.

Man måste medge att utsikten kan bli sämre för vissa - om man nu inte gillar att se vindkraftverk, men frågan om energiomställning är mycket större än så. Jag ser hellre hundratals kraftverk än att bo granne med en kärnreaktor.

Hela mitt svar finns här nedan:

Frågan om vindkraft är större än utsikten från ett fönster


Andreas Hansson har på lokaltidningarnas insändarsidor framför ett antal påstående och frågor som rör Blekinge Offshore ABs planerade vindkraftspark i Hanöbukten.

Kommunen har tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola tagit fram en rapport, ”Samhällsekonomiska effekter vid etablering av Blekinge Offshore vindkraftspark”. Rapporten är givetvis offentlig och allmän handling för den som önskar ta del av den i sin helhet. I den redovisas bland annat positiva aspekter som ett stort antal nya arbetstillfällen och energiomställning men också negativa aspekter som berör ”landskapets förfulning” och de starka känslor detta väcker.

Elproduktionen från Blekinge Offshore kan, fullt utbyggd, motsvara produktionen i en modern kärnreaktor. Därför utgör projektet ett mycket viktigt led i den nationella omställningen till förnybar energi samt är ett värdefullt tillskott av miljöanpassad elproduktion.

Sölvesborgs kommunfullmäktige har i politisk enighet valt att göra en framställan till regeringen om att pröva lämpligheten av att etablera en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Detta för att vi anser att frågan om tillåtlighet är alltför komplex för en enskild kommun att hantera.

Även om den planerade vindkraftsparken i Hanöbukten inte blir världens största, så blir den på många sätt ett besöksmål i sig, som kommer att gynna Hanö på många sätt och inte minst näringslivet både på ön och på fastlandet.
Frågan om vindkraft är för mig mycket större än utsikten från vårt fönster och blinkande lampor. Samtidigt som många av oss förfasas över höga elpriser och de nya elområden så inser de flesta av oss också riskerna med kärnkraft.

Det har i dagarna föreslagits att det ska byggas ett nytt kärnkraftverk i Blekinge. Det skulle naturligtvis också ge stora samhällseffekter i ökade arbetstillfällen etc. Men i valet mellan att bo granne med en kärnreaktor eller en vindkraftspark föredrar jag personligen vindkraften, även om det medför förändringar i landskapsbilden.

Jag tycker helt enkelt att vi ska vara rädda om vår jord, och jag tror att våra barn och deras barn även i framtiden kan njuta av den unika miljön på Hanö och kanske till och med kunna äta en bit mat på restaurangen året runt.

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande (S), Sölvesborg