onsdag 30 november 2011

Lärarna betyder mest för elevernas resultat

Skolverkets rapport slår bland annat fast att "Det är i klassrummet, i mötet mellan lärare och elev, som kvaliteten avgörs".

Det är förstås enkelt att säga att det där är gamla sanningar som vi har vetat hela tiden.

Men trots allt så diskuterar vi, inte minst vi som är politiker, mest rätten att välja skola, olika driftsformer, nya betygssystem, förändringar av kursplaner, hur många skolor vi ska ha och var skolorna ska finnas etc.

Mycket lite pratar vi om hur vi ska utveckla enskilda lärare och möjliggöra att fler elever känner lust att lära. Och, inte minst, att elever ska bedömas utifrån vad de faktiskt kan, och inte vad man i skolan tror att eleven kan.

Trots att gamla sanningar kom fram i Skolverkets rapport, känner jag ändå att det är ett viktigt observandum som ger lust för nya skoldiskussioner!

Den som kan driva det politiska arbetet framåt heter Mikael Damberg, läs gärna hans blogg och reflektioner om svensk skolpolitik mm.